Tag - درآمد داخلی

Entries feed - Comments feed

دولت ایالات متحده چقدر از شما اطلاعات دارد

دولت ایالات متحده از شما چقدر می داند؟ این سؤالی نیست که به راحتی جواب داد. دولت ایالات متحده بزرگترین و پیشرفته ترین برنامه های جاسوسی ، نظارت و جمع آوری داده ها را بر روی کره زمین اجرا می کند. این سازمان از چندین آژانس اجرای قانون و اطلاعات تشکیل شده است که برخی از آنها به صورت پنهانی فعالیت می کنند. البته دولت فدرال بیش از دوازده آژانس اصلی را تشکیل می دهد که سوابق منظم را برای اهداف عملیاتی مانند خدمات درآمد داخلی ، اداره مسکن و شهرسازی و مدیریت تأمین اجتماعی انجام می دهند.

Continue reading

Page top